हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
45

गणिताची सूत्रे पाठ करण्यासाठी
उखाणा उपक्रम…
महादेवाच्या पिंडीसमोर उभा आहे नंदी,
महादेवाच्या पिंडीसमोर उभा आहे नंदी,
आयताचे क्षेत्रफळ = लांबी गुणिले रुंदी