सुविचार

0
17

हिंमत ही अंतःकरणातून निर्माण होणारी वस्तू आहे; आकड्यात निर्माण होणारी नाही. : ड्रायडन