वास्तू

0
35

* नवविवाहित जोडप्याने एकाच गादीवर
झोपल्याने त्यांच्यात दुरावा निर्माण होत नाही.
तसेच त्यांच्यातील प्रेमही आटत नाही.
* दिवाणखान्यात पांढरे किंवा सोनेरी
गोल घड्याळ असल्यास चांगले. ते शुभप्रतीक
आहे.