हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
20

गण्या : बंड्या जर आपल्या भारतात एकतर्फी प्रेम
करणारे मुल-मुली जरी बाजुला काढले तरी वेगळा
देश तयार होईल
बंड्या : पण मग त्यांचे राष्ट्रगीत
गण्या : तु प्यार है किसी ओर का…
तुझे चाहता कोई और है
हे असेल