वास्तू

0
62

वास्तूदोष दूर करण्यासाठी ईशान्य कोपर्‍यामध्ये एक अंडरग्राऊंड
वॉटर टँक निर्माण करून तसेच त्यात पाण्याचा साठा करून त्या क्षेत्रातील वास्तुदोष
दूर करता येतात.