हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
31

मुलगा : बाबा लग्नाला किती खर्च येतो?
बाबा : सांगता येणार नाही,
मुलगा : माझा अंदाज पूर्णपणे चूकला आहे.