वास्तू

0
30

* घरातील कोणत्याही खोलीत काटेरी
रोपटे, झाड लावू नये.
* चीक निघणार्‍या वनस्पतीही
घरात लावणे अशुभ आहे.
त्यामुळे कौटुंबिक जीवनात बेकी, दुही,
मतभेद, कलह, विणतंडवाद वाढीस लागतात.
* घरातील कोणत्याही खोलीत काटेरी
रोपटे, झाड लावू नये. * चीक निघणार्‍या
वनस्पतीही घरात लावणे अशुभ आहे.
त्यामुळे कौटुंबिक जीवनात बेकी, दुही,
मतभेद, कलह, विणतंडवाद वाढीस लागतात.
संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.