सौंदर्य

0
22

त्वचा उजळण्यासाठी
गळा, मान येथील त्वचेची स्वच्छता
करण्यासाठी हळद + लिंबू रस + दूध यांचे
मिश्रण करून भागावर चोळावे. याने त्वचा
उजळते.