सुविचार

0
19

अन्याय आणि अनीतीने ध्येयसिद्धी होत नाही; परंतु सत्य आणि
धर्माची कास धरल्याने ध्येयसिद्धी होत असते. : रामकृष्ण परमहंस