सुविचार

0
25

आत्म्यामध्ये परमात्म्याचा साक्षात्कार प्राप्त करणे हेच जीवनाचे ध्येय असते.  : रवींद्रनाथ टागोर.