हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
22

सर : ‘त्याने भांडी घासली’ आणि ‘त्याला भांडी घासावी लागली’ या
दोन वायात काय फरक आहे?
गण्या : ‘पहिल्या वाक्यात कर्ता अविवाहीत आहे आणि दुसर्‍या वाक्यात
कर्ता विवाहीत आहे.