सुविचार

0
21

परिश्रमांशिवाय प्रारब्ध पांगळे असते. : आर्य चाणक्य