सुविचार

0
16

घाम गाळल्याशिवाय मिळालेली सुखशांती टिकाऊ नसते.