सल्ला

0
26

रस्सा घट्ट होण्यासाठी
* बटाट्याच्या भाजीत रस्सा जास्त
झाला असेल तर ती भाजी अधिक घट्ट
बनवण्यासाठी त्यात उकडलेला बटाटा
कुस्करुन टाका व वरुन थोडेसे मीठ मिसळा.
चवीसाठी चाट मसालाही मिसळू शकता.
* दारे-खिडया फुगल्याने व्यवस्थित
लागत नसल्यास त्यांच्या कडांवर मेण
घासावे.