सुविचार

0
42

अथांग परिश्रमानेच सफलता प्राप्त होत असते; केवळ विचार करीत बसल्याने नव्हे.