मेथ्यांमुळे रक्तदाब होतो कमी

0
56

मेथ्यांमुळे रक्तदाब होतो कमी

मेथ्यांमुळे उच्च रक्तदाब असणाऱ्यांना फायदा होतो. रक्तदाबाचे वाढलेले प्रमाण कमी होऊन कालांतराने गोळ्यांचे डोस कमी करता येतात. मेथ्यांमुळे त्वचेवर येणारी मुरुमे कमी होऊन त्वचेचा तजेला वाढतो. मेथ्यांमुळे त्वचेवर येणारी मुरुमे कमी होऊन त्वचेचा तजेला वाढतो. मेथ्यांमुळे आरोग्यप्राप्ती होते.