पाकातले चिरोटे

0
74

पाकातले चिरोटे

साहित्य : रवा, मैदा, साखर, तूप,
आंबट दही, केशर किंवा खाण्याचा केशरी
रंग.
कृती : रवा व मैदा समप्रमाणात
घ्यावा. त्यात चवीला मीठ व तेल किंवा
तुपाचे मोहन घालून रवा व मैदा आंबट दह्यात
भिजवावा. पिठाच्या दीडपट साखर घेऊन
त्याचा दोन तारी पाक करावा व त्यात केशर
किंवा खाण्याचा केशरी रंग घालावा व आवडत
असल्यास लिंबू पिळावे.