मुलांसाठी मेडिकल जनरल नॉलेज

0
43

कुंकू लावल्याने महिलांना कोणते लाभ मिळतात?

एक नवीनच लग्न झालेला फॉरेस्ट ऑफीसर आपल्या पत्नीसोबत जंगलातील क्वार्टरमध्ये रहात
होता. त्याच्या पत्नीला ब्लीडिंगचा त्रास सुरू झाला. रक्त जाणे थांबतच नव्हते. शहरातील डॉटरकडे
बायकोला घेऊन गेला. डॉटरांनी खुप प्रयत्न केले. शेवटी डॉटर म्हणाले की, तुमची पत्नी वाचणे
कठीण आहे. तीच्या काही इच्छा असतील तर त्या पुर्ण करा. फॉरेस्ट ऑफीसर आपल्या पत्नीला
घेऊन परत जंगलातील क्वार्टरमध्ये आला. फॉरेस्ट ऑफीसर चिंता करत होता की, काय करावे?
तेवढ्यात तेथे जंगलातील आदीवासी म्हातारा आला. त्याने ऑफीसरला विचारले की, काय
झाले? ऑफीसरने सर्व सांगीतले. तेव्हा तो म्हातारा म्हणाला की, मी सांगतो तसे कर.
म्हातार्‍याने शुद्ध कुंकू व एक केळ आणायला लावले. केळ सोलून फाकवून त्यात ते शुद्ध कुंकू
घातले. आणी ते केळ ऑफीसरच्या पत्नीला खायला दिले. तासा दोन तासाने तीन वेळेस अशी तीन केळ
खायला दिली. काय आश्चर्य! ब्लीडिंग थांबले. तीन चार दिवसात त्याची बायको चालायला व फिरायला
लागली. लहान मुली व लग्न झालेल्या महीला या कपाळावर कुंकू लावतात. जिथे कपाळावर कुंकू लावतात तेथे
अयुप्रेशरचा पिच्युटरी ग्लॅन्डचा पॉईंट आहे तसेच तेथे आज्ञाचक्र पण आहे.

तीथे शुद्ध कुंकू लावले
की, कुंकवातील द्रव्य तीथे ऍबसॉर्व्ह होऊन पिच्युटरी ग्लॅण्ड एटीव होते. त्यामुळेच शरीरातील
हार्मोन्स सिक्रीशन व्यवस्थित होते. म्हणुनच पुर्वी महिलांना मासीक पाळीचे त्रास जास्त होत नव्हते.
हळदीच्या शुद्ध कुंकवाचे टिंचर करून ते होमिओपॅथिक पद्धतीने सुक्ष्म करून त्याची साखर
केल्यास आणि मासीक पाळीचा त्रास असलेल्या महीलांना खायला दिल्यास तीन ते चार महिन्यात
त्यांचा मासीक पाळीचा त्रास कमी होऊन पाळी नॉर्मल होऊ लागते. कुंकवाच्या गोळ्या करून
दिल्या त्यामुळेच चार दिवसांनंतर होणारे ब्लीडिंग थांबले. आपल्या पुर्वजांनी लग्न झालेल्या महीलांनी
दररोज कुंकू लावावे, हि प्रथा पाडून आपल्या घरातील महीलांचे आरोग्य संभाळले.
पण आज ज्या सुशिक्षित, फॉरवर्ड महीला आहेत, त्यांना कुंकू लावायला लाज वाटते किंवा
कमीपणाचे वाटते. त्या कुंकवाऐवजी टिकली लावतात. हि गोष्ट खूप चुकीची आहे. जो फायदा
कपाळावर कुंकू लावून होतो तो फायदा टिकली लावून मिळत नाही. कपाळावर कुंकू लावताना किंवा
औषध म्हणून घेताना, ते कुंकू शुद्ध असणे खुपच आवश्यक आहे. मात्र कुंकू शुद्ध आहे की नाही याची
दक्षता जरुर घ्यावी. शुद्ध कुंकवाला हळदीचा वास येतो. थोडे कुंकू हातावर घेऊन त्यात थोडा ओला
चुना मिसळला तर शुद्ध कुंकू काळे पडते पण जर त्या कुंकवात भेसळ असेल तर ते लाल होते.