रताळ्याचा राजस पाक

0
76

रताळ्याचा राजस पाक

साहित्य : दीड किलो रताळी, दोन
नारळांचा चव, सहा-सात वाट्या साखर,
पाव किलो खवा, ट्रुटी-फ्रुटी, आवडीनुसार
सुकामेवा, रताळी परतण्याइतपत साजूक तूप,
दोन वाट्या दूध.
कृती : रताळी स्वच्छ धुऊन, सालं
काढून टाकावीत, किसणीवर किसून घ्यावीत.
साजूक तुपावर कीस चांगला परतावा. नंतर
नारळाचा चव घालून परतावा. नंतर खवा
घालून परतावा.
साखर+दूध घालून पुन्हा परतावा
आणि हलव्याइतपत घट्ट झाल्यावर खाली
उतरवावा.
खाली उतरवून त्यात आवडीनुसार
काजू, बदाम, टुटीफ्रुटी घालून सजवा. जास्त
गोड हवं असल्यास साखर जास्त घालावी.
मात्र रताळ्यालाही अंगची गोडी असते हे
लक्षात घेऊन साखरेचं प्रमाण ठरवावं.