चेहर्‍यावरील सुरकुत्या घालविण्यासाठी

0
100

पपई-चेहर्‍यावर सुरकुत्या दिसत असतील तर पपईचा गर काढून चेहर्‍यावर लावा. हळूहळू सुरकुत्या नाहीशा होतील.