वास्तू

0
165

एखादी श्रीमंत व्यक्ती काही कारणास्तव स्वतःचे घर विकून दुसरीकडे चालली असेल, तर राहण्यासाठी किंवा कारखान्यासाठी असे घर कधीही विकत घेऊ नये.