22.7 C
ahmadnagar,IN
Thursday, February 27, 2020
Home Tags Good

Tag: good

सुविचार

मुख्यमेकं पुरस्कृत्य शून्यात्मानोऽपि साधका: । भवन्ति, तं विना नैव, यथा संख्यांकबिन्दवा: ॥ अर्थ - मुख्य एकाला पुढे केल्यावर, त्याच्या मागून जाणारे शुन्य किंमतीचे असले तरी...

सुविचार

षडीमे षट्सु जीवन्ति, सप्तमो नोपलभ्यते । चौरा: प्रमत्ते जीवन्ति, व्यधितेषु चिकित्सका: ॥ प्रमदा कामयानेषु, यजमानेषु याजका: । राजा विवदमानेषु, नित्यं मूर्खेषु पष्ठिता: ॥ अर्थ...

सुविचार

यावद् वित्तोपार्जन सक्त: तावब्रिजपरिवारो रक्त: । पश्‍चाद्धावति जर्जरेदेहे वार्ता पृच्छति कोऽपि न गेहे ॥ अर्थ - जो पर्यंत तू धन कमावतो आहेस, तोपर्यंतच तुझ्या...

सुविचार

जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि । अपराधपरं परावृत्तं न हि माता समुपेक्षते सुतम् ॥ अर्थ - हे माते, माझ्यावर तुझी परिपूर्ण कृपा आहे...

सुविचार

देह देवाचे देऊळ । आत बाहेर निर्मळ ॥ देव पहावयासी गेलो । तेथे देवचि होऊन गेलो ॥ तुका म्हणे धन्य झालो । आम्ही विठ्ठलासी...

MOST POPULAR

HOT NEWS

error: Content is protected !!