स्वयंपाकसाठी खास

स्वयंपाक करत असताना स्वयंपाक करणारी व्यक्ती आरशात दिसावी. त्यामुळे स्वयंपाक घरातील अपघात कमी होतात, समृध्दी येते.