किचनसाठी खास

डायनिंग टेबल किचनमध्येच पश्‍चिमेकडे ठेवावे. किचन नेहमी स्वच्छ ठेवावे. कचरा किंवा कचर्‍याची पेटी स्वयंपाक घरात न ठेवल्यास अतिउत्तम. स्वयंपाकाचा गॅस ओट्याच्या उजव्या बाजूस ठेवावा.

आजच्या चौकस गृहिणी किचनच्या रंगसंगतीकडेही चोखंदळपणे लक्ष देतात. रंगसंगती शक्यतो साधी असावी. स्वयंपाक घरातील भिंतींवर निळा किंवा पांढरा रंग लावल्यास अतिउत्तम.