पूजा घर

पूजा घर दक्षिण वा उत्तर मुखास ठेवू नये. जर मूर्ती उत्तरेस ठेवली तर पूजा करताना आपले मुख दक्षिणेकडे होते ते अयोग्य ठरावे. पूजा घराखाली वा वर टॉयलेट असू नये.

पांढरा वा पिवळसर मार्बल देवघरासाठी योग्य ठरतो. देवघराच्या भिंतीचा रंग पांढरा, फिकट पिवळा किंवा फिकट निळा असावा. मूर्तीच्या अगदी समोर कधीही तिजोरी नसावी.

देवघराचे दरवाजे आपोआप उघडबंद होतील असे नसावेत. देवघरातील मूर्ती एकमेकांसमोर ठेवू नयेत.