फर्निचरसाठी

फर्निचरचे कोपरे व कडा गोलाकार असाव्यात.