बेडरूमसाठी

बेडरूममध्ये जोडप्यातील कुणा एकाचा स्वतंत्र फोटो लावणे कटाक्षाने टाळा. त्यामुळे अशा जोडप्यादरम्यान मतभेद, कलह, कटुता निर्माण होते, अशी धारणा आहे.