झाडू घरात उघड्यावर, उभा ठेवणे अत्यंत अशुभ

झाडू, फडके व डस्टबीन या वस्तू नेहमी लपवूनच ठेवाव्यात. त्या स्वयंपाकघर, डायनिंग रुम, बेडरुम इ. ठिकाणी उघड्यावर ठेवू नयेत. या वस्तू सहजपणे दिसतील अशा ठिकाणी ठेवणेच वास्तूशास्त्राने निषिध्द मानले आहे.

झाडू लपवून ठेवावा, याचा अर्थ तो कोपर्‍यात उभा करून ठेवू नये. तो कोपर्‍यात आडवा करून ठेवावा. कारण येथूनच माणसाचे नशीब प्रवेश करते, अशी वास्तूशास्त्राची धारणा आहे.