घरासाठी

जर घरात प्रवेश करण्यापूर्वी भिंत आड येत असल्यास गणेशाचा फोटो लावावा. एक स्वस्तिक चिन्ह लावावे.