Home Tags Thought

Tag: thought

ज्यांचा मेंदू आणि हृदय यांची दारे नेहेमी बंदच असतात, त्यांना कुणाचेच नवीन मत...

0
या जगात प्रत्येकाला आपले स्वतंत्र मत असण्याचा अधिकार आहे. जे इतरांच्या मताचा आदर करत नाहीत ते एक प्रकारे निसर्गाला विरोध करत असतात कारण निसर्गाने...

घड्याळ्याच्या काट्यावर नाचणारे आयुष्य ……जीवन संवेदनशील होण्या ऐवजी संवेदनाहीन झालेय का?

0
आपले जीवन जणु एक नौका आहे. ही नौका बनलेली आहे शरीररुपी लाकडाने. मनरुपी नाविक ही नौका वल्हवतो, त्याला सुकाणु असतो अंतरीच्या शुध्दस्वरुपाचा व वल्हे...

क्षमा करा आणि विसरून जा ! मन:शांती मिळविण्याचे हे खूप प्रभावी...

0
” जगात सुखी माणूस शोधून देखील सापडणार नाही"..दु:ख दु:ख म्हणून रडत कढत जीवन जगण्या पेक्षा दु:खातच सुख शोधित आनंदाने जीवन जगायचे व जीवन सुखी...

स्वप्न थांबली की आयुष्य थांबतं! विश्वास उडाला की आशा सपते! काळजी...

0
नात्याची सुंदरता एकमेकांच्या चुका स्वीकारण्यात आहे, कारण एकही दोष नसलेल्या माणसाचा शोध घेत बसलात, तर आयुष्यभर एकटे राहाल..! माणसाच्या बाबतीत परमेश्वर कमालीच्या दयाळूपणाने वागलाय....

सकारात्मक विचारामध्ये माणसाला प्रसन्न ठेवण्याची व संपूर्ण जग बदलण्याची ताकद आहे..

0
उज्ज्वल भविष्य बनविण्यासाठी निराशारूपी अंधकारातून निघून, निळ्या आकाशासारखे विशाल हृदय घेऊन आपल्या मनात आशेचे बीज पेरायचे आहे. या बीजाला आपल्या आत्मविश्वासाचे सिंचन करून त्याचा...

“जैसा खावे अन्न, वैसा होवे मन।”

0
अन्न, वस्त्र आणि निवारा या तीन मूलभूत मानवी गरजा. या गरजा भागवताना मरेपर्यंत माणूस कष्ट करतो.अन्नाला आपण पूर्णब्रह्म मानावे. भोजनाला केवळ पोटाची खळगी भरणे...

आनंदाची प्राप्ती क्षणिक भौतिकसुखांच्या, सुविधांच्या संपादनात नसून अंतरात्म्याच्या समाधानात असते..

0
कालच्या जगाचं जगणं आणि आजच्या जगाचं जगणं यात खूप अंतर आहे. पूर्वी जीवनात फारशा सुविधा नसतानाही माणसं संतुष्ट वाटत होती. संकटकाळी मदतीला धावून जात...

कर्म हे आपल्या सावली प्रमाणे जन्मोजन्मी आपला पाठलाग करत असते..

0
मनुष्य जन्म हा इतर सर्व प्राण्यांमध्ये श्रेष्ठ जन्म आहे. नुसते जगणे सर्व प्राणिमात्र जगतात, पण त्यातल्या त्यात हुशार प्राणी मनुष्यप्राणी म्हणून त्याला आचार-विचारांची आणि...

सृष्टी रंगमंचावर दोन गोष्टी निरंतर चालत आल्या आहेत त्या म्हणजे कर्म...

0
निसर्गाचा नियम आहे, जे पेराल तेच उगवेल. जीवन चक्राचे विधीविधान खूप रहस्यमय बनले आहे. पाप आणि पुण्य या दोनच गोष्टींच्या आधारे संसाराचा खेळ चालला...

शीतल शब्द उच्चरिये, अहम मानिये नही, तेरा प्रीतम तुझमे है, दुश्मन...

0
डोक शांत असेल तर निर्णय चुकत नाहीत,अन्...भाषा गोड असेल तर माणसं तुटत नाहीत. जीभेला झालेली जखम लवकर बरी होते; पण जीभेमुळे झालेली जखम कधीच बरी...

MOST POPULAR

HOT NEWS

error: Content is protected !!