पाणचक्की

औरंगाबाद शहरातील पाणचक्की ही अभियांत्रिकीचा अप्रतिम नमुना म्हणून ओळखली जाते. याठिकाणी पाण्याचा दाबाचा वापर करून दगडी जाते फिरवुन दळण दळले जात होते. याची निर्मिती अहमदनगरचा राजा मूर्तुझा निजामशहा याचा वजीर ‘मलिक अंबर’ याने केली आहे. त्यामुळे याला ‘नहर-ए-अंबरी’ नावाने देखील ओळखले जाते.

याठिकाणी येणारे पाणी हे शहराच्या बाहेरून ६ किमी अंतरावरून एका नहरीच्या सहाय्याने जमिनीखालून आणले जाते. नंतर हेच आणलेले पाणी २० फुट उंचीवरून एका धबधब्याच्या स्वरूपात मोठ्या हौदात सोडले जाते. जुन्या काळातील लोकांना अभियांत्रिकीचे किती उत्तम ज्ञान होते हे ही पाणचक्की सांगत आहे.