मोटारसायकलची चोरी

अहमदनगर – पुष्कार सुनील सातपुते (रा. वडगाव गुप्ता, ता.जि. नगर) यांची घरासमोर लावलेली मोटारसायकल (क्र. एम एच 16 ए एच 1989) अज्ञात चोरांनी चोरून नेली. या प्रकरणी एमआयडीसी पोलीसांनी भादंविक 379 प्रमाणे गुन्ह्याची नोंद केली असुन तपास हे.कॉ. लोखंडे हे करीत आहेत.