मुलांसाठी

मुलांची रोगप्रतिकारकशक्ती वाढावी यासाठी तुळशीची पाने 5 ते 10 रोज स्वच्छ धुवून खाण्यास द्यावी.