बटाट्यासाठी

बटाटे आणि कांदे एकत्र ठेवल्यास बटाटे लवकर खराब होतात.