चांगल्या झोपेसाठी

चांगल्या झोपेसाठी रात्री बेडशीट वर लैवेन्डर किंवा ऑरेंज एसेन्शियल ऑईलचे 2-3 थेंब टाकावे.