सुविचार

नरो हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेष्व सक्त:।

दाता सम: सत्यपर: क्षमावान् आप्तो पसेवी भवत्यरोग:॥

जो मनुष्य हितकारक आहार व विहार करतो, योग्य निरीक्षण करुन कृती करतो. विषयामध्ये आसक्त नसतो, जो दाता समबुद्धी सत्यपर क्षमावान असतो आप्तांची सेवा करतो तो निरोगी राहतो.

सुविचार – सर्व व्याधींवरील एकमात्र महान औषध म्हणजे परमेश्‍वराचे स्मरण करणे हेच होय.

प्रा. द्वारकानाथ कमलापूरकर, नगर