सुविचार

न हि जेष्ठस्य जेष्ठत्वं गुणैर्ज्येफष्ठत्वं उच्यते ।

केतकीवर पत्रेशु लघुपत्रेऽस्य गौरवम् ॥

अर्थ : ज्येष्ठत्व केवळ वयामुळे येत नाही तर ते गुणांमुळे येत असते, केवड्याच्या श्रेष्ठ पानातही आतले पानच सर्वश्रेष्ठ असते.

सुविचार – शुद्ध बिजापोटी असती फळे रसाळ गोमटी.

प्रा. द्वारकानाथ कमलापूरकर, नगर