स्क्रब करण्याची पद्धत

चेहर्‍यावर स्क्रबिंग करण्याची सुयोग्य पद्धत म्हणजे प्रथम चेहरा स्वच्छ धुऊन घ्यावा. कापूस वा हाताने स्क्रब कपाळापासून सुरू करून संपूर्ण चेहर्‍याला हळूहळू लावावे.