चेहऱ्यासाठी

दोन चमचे ज्वारीच्या पीठात, एक चमचा मध, अर्धा चमचा दूध, अर्धा चमचा दही घालून लेप तयार करावा. यामुळे त्वचेतील रंगकणांचा गडदपणा कमी होतो.