चेहर्‍यासाठी खास

मूळा किसून त्याचा रस व मलाई एकत्र करून चेहर्‍यावर लावावे. रंग उजळतो.