सुंदर केसांसाठी

कपभर मेंदी, दोन चमचे दही, चमचाभर कॉफी पावडर, मोठा चमचा आवळा पावडर आणि छोटा चमचा काताची पावडर हे सारे एकत्र करून भिजवून ठेवावे. नंतर केसांच्या मुळाशी व केसांना लावून एका तासाने केस स्वच्छ धुवावेत. हा प्रयोग आठवड्यातून एकदा करावा. केस काळेभोर व सुंदर होतील.